Ende e pakënaqur me format trupore! Kim Kardashian bënë ndërhyrjen e radhës | Loki Magazine