"Bravo gocave dhe çunave që tundin...", Dalina Buzi ironizon emisionin e ri te Olsa Muhametit | Loki Magazine