Një nënë i fal fëmijët edhe kur ata e çojnë në azil gjatë pleqërisë, zemra e saj nuk mban inate | Loki Magazine