Perimetri i belit është një tregues i jetëgjatësisë. Sa duhet të jetë? | Loki Magazine