Sarah flet për PM dhe vështirësitë e lidhjes në distancë | Loki Magazine