Përmes këtyre shenjave mund ta kuptosh nëse prania jote i acaron apo i qetëson të tjerët | Loki Magazine