“Bashkëpunim me Beatrix-ën dhe Donaldin?”, Miku i përbashkët flet për mundësinë | Loki Magazine