Përse burrat e harrojnë më vështirë një ndarje se sa një grua? | Loki Magazine