“Me të qeshur me të ngjeshur e paskeni ju këtu”, Xheisara ngacmon banorët pas mbylljes së spektaklit | Loki Magazine