“Fakti që Mandi nuk ka marrë asnjë të ardhur nga kënga është krim” , mbyllet seanca midis Mandit dhe Silvës | Loki Magazine