Që Viti i Ri të vijë i mbarë,kush duhet të hyjë i pari në shtëpi? | Loki Magazine