Argjendi në takim me Alvisën, Mikela dhe Ritvana e bëjnë për një lek | Loki Magazine