0% shanse për të mbijetuar: Bebi i lindur premature hyn në rekordet Guinness | Loki Magazine