Vetëm me një lëvizje të dorës, Ronaldo i shkakton 4 miliardë dollarë humbje kompanisë | Loki Magazine