Ellen Degeneres do të përfundojë emisionin e saj, kush pritet ta zëvendësojë? | Loki Magazine