Si është marrëdhënia me një partner që ka qenë i martuar dhe ka fëmijë? Ua tregon Armina | Loki Magazine