“I ndërron burrat më shpejt se Taylor Swift”, këngëtarja i kthehet ashpër Netflix-it! | Loki Magazine